Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Çıktıları

Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları, lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı olarak cephe sistemi tasarımı (mimari tasarım, bileşen, sistem ve detay tasarımı, cephe üretim sistemi tasarımı), bileşen ve sistem üretimi ve montajı ile yönetim alanlarında, 
• kuramsal ve uygulamalı bilgi kazanmış, 
• kazandığı bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını öğrenmiş,
• stratejik kararlar alabilecek,
• bilgiyi diğer disiplinlerle ortak geliştirilen çalışmalarda kullanabilecek
düzeyde yetkin olacaklardır.

Mezuniyet Koşulları ve Diploma

Diploma, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından verilen bir diplomadır.
Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.