Öğrenci

Kayıtlı Öğrenci / Ninova

Ninova’ya girmek için tıklayınız.

Ninova ile Program’da verilen derslere, ders kaynaklarını ve mesaj panolarını takip edebilirsiniz.


Kayıtlı olmayan öğrenci – Özel Öğrenci

Programa kayıtlı olmayan bir yükseköğretim kurumu (Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Yüksek Lisan Programına kabul edilen Programlar) mezunu veya öğrencisi olan ve belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir.