Program

Program

Cephe, bir binanın mimari kimliğini oluşturan önemli bir unsurdur. Ayrıca, dış çevre ile iç mekan arasında bir arayüz oluşturarak enerji etkin ve sürdürülebilir bina  tasarımında ve iç ortam kullanıcı konforunun sağlanmasında önemli bir rol oynayan bina kabuğunun önemli bir bileşenidir. Diğer taraftan; cephe, binanın teknik açıdan zorlu, karmaşık ve çok disiplinli bir alt sistemidir. Ayrıca, ülkemizde cephe sistemi tasarımı ve teknolojisi konularına odaklı eğitim veren bir programı bulunfemamaktadır. 

Bu bağlamda, cephe sektörünün mimari tasarım, bileşen ve sistem tasarımı,  sistem üretimi ve montajı, danışmanlık/müşavirlik alanlarında çalışanlarına ve/veya bu alanlarda çalışmak isteyenlere güncel ve evrensel, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceri kazandırmak; çalışanların verimli ve yetkin hale gelmesini sağlayarak, ülkemizde enerji etkin, sürdürülebilir, güçlü kimliğe sahip binalar üretilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LLE) çatısı altında 2. Öğretimde Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kurulmuştur. Program, cephe sektöründe yer alan firmalar ile güçlü ilişkilere sahiptir. ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Schüco Türkiye, Trakya Cam Sanayii A.Ş., Fibrobeton A.Ş.ile eğitim ve araştırmaya dayalı işbirliği bulunmaktadır.

Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, üç dönemden oluşmaktadır.  İlk dönemde öğrenciler, cephe sistemi tasarımı ve tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, cephe sistemleri ve malzemeleri konusunda kuramsal teknik bilgilerini geliştirirler. İkinci dönemde, cephe sistemini etkileyen fiziksel çevre koşullarıyla ilişkili yapı fiziği konularında tasarım, performans geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgi ve beceri sahibi olurlar. Üçüncü dönemde ise cephe sistemlerinin üretim, yapım/montaj ve yönetimi konularında alınan teknik derslere paralel olarak ve üç dönem boyunca aldıkları tüm derslerin bütünleşik olarak işlendiği bir dönem-mezuniyet projesi ile eğitimlerini tamamlarlar.

Programın güçlü ve zengin akademik kadrosu, malzeme ölçeğinden yapı elemanı ve bileşenleri ölçeğine kadar, yapı fiziği ve bina performans sistemleri konusunda temel teknik bilgiyi tasarıma girdi olacak şekilde vermektedir. Programda tasarım bilgisi, cephe sisteminin konsept tasarımından itibaren uygulama ve yenileme dahil tüm süreçleri için verilmekte ve teknik bilgilerle desteklenmektedir. Performans tabanlı teknik bilgiler; seçmeli derslerde verilen bilgilerle desteklenirken, edinilen bilgileri kullanma becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak, zorunlu laboratuvar ve alan ölçmeleri ve simülasyon programlarının kullanılması sağlanmaktadır. Tasarım tabanlı bilgiler; seminer ve atölye çalışmaları ile desteklenirken, bütünleşik tasarım bilgisi entegre tasarım stüdyosu olarak da adlandırılabilecek dönem-mezuniyet projesi ile ölçülmektedir.