Özgörü

Özgörü & Özgörev

Özgörü
Uluslararası düzeyde eğitim veren, ulusal gereksinmelere uygun, cephe sistemlerinin tasarım-üretim-yapım/montaj, performans değerlendirme ve yönetim alanlarında bilgi ve beceri kazandıran ve kazanılan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağına gösteren sürdürülebilir bir akademik program olmaktır.

Özgörev
Türkiye cephe sektörünün dünya çapında rekabetini sürdürebilmesi için cephe sistemlerinin tasarım-üretim-yapım/montaj, performans değerlendirme ve yönetim alanlarında kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak yaratıcı ve yenilikçi düşünceye sahip insanlar yetiştirmektir.